Profilová fotka na webu (ISu)


Externisté

Externisté můžou použít své fotky obličeje. Fotku pošlou svému nadřízenému (administrativnímu pracovníkovi), který fotku nahraje v IS. Fotky musí splňovat tyto požadavky:

  • Fotka musí být v poměru 1:1 (čtverec)

  • Minimální rozlišení fotky 1000 x 1000 pixelů

  • Dobrá kvalita (kontrast, jas, ...)

  • Jednolité světlé pozadí (šedé pozadí, bílé pozadí,...)