Značka

Základní verze značky

Plnobarevná varianta


Negativní varianta


Černá varianta


Bílá varianta


Další verze značky

Logo s popisem „Středisko volného času“ používáme primárně tam,

kde čekáme, že se lidé se značkou seznamují.


Logo s popisem „To nás baví!“ používáme tam, kde chceme oslovit

pomocí emocionálního náboje a je zřejmé, že jsme středisko volného

času. Nepoužíváme na oficiální dokumenty!


Vyberte si logo podle pracoviště nebo produktu.Kruhová/čtvercová verze značky - avatar

Symbol Lužánek, využitelný v kruhu i čtverci.

Uplatní se na sítích i dárkových předmětech, ale nejen tam.


Vyberte si avatar podle pracoviště nebo produktu.


Ochranná zóna

Minimální ochranná zóna kolem loga je definovaná výškou písmene „L“.

Určuje hranici, kam nemá zasahovat jiný grafický prvek, text či obrázek.


Velikost značky

Rozměrová řada

Minimální velikost


Barevnost

Primární
základní

#006bcc
C86, M56, Y0, K0
R0, G107, B204


Naše základní barva. Nadpisy, zvýraznění textů, podkladové plochy.


Sekundární
základní

#e04221
C2, M85, Y91, K0
R224, G66, B33


Červená ze všech úsměvů. Barva pro zvýraznění důležitých prvků či textů. Nepoužíváme na pozadí ploch.


Terciální
základní

#e5bf1c
C12, M22, Y92, K2
R229, G191, B28

Akcent k modré. Doplňkové texty, jednoduché grafické prvky.


Doplňková
barevnost

#eda375
C5, M40, Y55, K0
R237, G163, B117


Když základní barvy nestačí :-) Pattern, zřídka i plochy.


Doplňková
barevnost

#91c861
C50, M0, Y75, K0
R145, G200, B97

Doplňková
barevnost

Každé pracoviště má svou specifickou barvu (“vlasy“). Tato barva funguje stejně jako základní terciální barva - tedy jako akcent k základní modré. Zvýraznění nadpisů, rozlišovací barva pro specifické grafické elementy a barevné plochy namísto modré. Kód specifické barvy pro dané pracoviště najdete u každého pracoviště.


Písmo (font)

Lužánky display

Hravé autorské písmo vytvořené na zakázku. Základ naší nové vizuální identity. Tvarosloví písma definuje ostatní vizuální prvky - pattern, zoblení apod. Použití pouze na nadpisy a slogany, případně na data. Na vše ostatní slouží písmo Poppins.

Pokud máte zájem o písmo, kontaktujte propagace@luzanky.cz.

Poppins

Písmo Poppins používáme pro sazbu textu. Můžeme využít všechny řezy, doporučujeme:
Regular - běžný odstavcový text
Bold, Semibold - zvýraznění + jejich alternativy v kurzívě.

Písmo můžete stáhout zde.


Pattern

Oživuje a rozehrává grafiku.

Barevný nahodilý pattern

 • kombinace základních a doplňkových barev

 • různé velikosti prvků a spíše menší množství rozeseté po ploše

Zobrazit
(ke stažení)

Jednobarevný a pravidelný pattern

 • barevnost odvozená od barev pracovišť

 • slouží jako pozadí, jako podkres jiných grafických prvků

Zobrazit
(ke stažení)

Barevný pravidelný pattern

Zobrazit
(ke stažení)

Jednobarevný doplňkový pravidelný pattern

Zobrazit
(ke stažení)


Plakáty

Šablony
Pro tvorbu plakátu můžete využít šablonu. Jejím základem je organický rámeček. Stačí mít dobrou fotku nebo ilustraci a upravit si texty. Písmo je předdefinované, ale kreativitě se meze nekladou.


 1. Vybrat si rámeček.

 2. Umístit fotografii nebo ilustraci, případně pozadí v Lužánecké barvě.

 3. Pattern? Volitelně

 4. Hlavní nadpis - font Lužánky Display - je možné naklonit pro větší dynamiku.

 5. Textové bloky - písmo Poppins - lze umístit na plochu dle vašeho uvážení.

 6. Zvýraznění textu lze docílit pomocí silnějšího řezu písma (Bold)

 7. Pro texty přes fotku používáme primárně bílou barvu.

 8. Pro texty na bílém pozadí používáme primárně lužáneckou modrou.

 9. Pro zvýraznění nadpisů používáme doplňkovou barvu.

 10. Logo umísťujeme do pravého dolního rohu, ale není to podmínkou.
  Partnerské logo umísťujeme do levého dolního rohu.

Otevřít všechny verze v AI (Illustrator)

Vybrat si verzi v Canvě (Připravuje se)Co je zapovězeno

Nekompletnost loga

Deformace

Natáčení

Změny barevnosti

Slabý kontrast


Základem našeho nového vizuálu tedy je:

 • písmo Lužánky Display

 • doplňkové písmo Poppins

 • kvalitní fotografie

 • oblé tvary

 • hravá grafika, k čemuž nám dopomáhej pattern


Co platí pro Lužánky, platí i pro pracoviště.


Grafický manuál v PDF